Toekomst Almenum

impressie Almenum

Naar een Toekomstig Almenum

Het huidige Almenum is, zelfs met de meest uitgebreide renovatie, niet gereed voor een zorgeloze toekomst en een lange levensduur. Een renovatie van Almenum kan niet alle technische problemen oplossen en kan de hoge energielasten niet verlagen. Bovendien blijkt dat een uitgebreide renovatie veel investeringen vragen, waar heel grote bedragen mee gemoeid zijn.

Daarom is het niet langer verantwoord om het huidige Almenum nog langer te behouden. De stuurgroep heeft daarom besloten om de woningen en gebouwen van Almenum gefaseerd te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Dit is een verantwoorde keuze die gericht is op veilig en comfortabel wonen in een nieuw Almenum. Almenum blijft op de huidige locatie aan het Van Harinxmakanaal .

In de 1e brochure vindt u alle informatie.
In de 2e brochure leest u de huidige stand van zaken

Liever luisteren?  Bekijk hier de luisterbrochure: 

In deze video legt de stuurgroep uit hoe tot dit besluit is gekomen:

Vogelvlucht Almenum

Impressie in vogelvlucht

Hoe komt het toekomstig Almenum eruit te zien?

Het stedenbouwkundige plan is vastgesteld. Hierin staat hoe de 'plattegrond' van Toekomstig Almenum eruit komt te zien. Waar komen de gebouwen, woningen te staan? Hoe hoog worden de gebouwen? Waar komen de parkeerplekken, waar de wegen en de paden en waar het openbaar groen. Er worden totaal 155 nieuwe woningen gebouwd, hiervan 130 voor de sociale verhuur. De 25 vrije huur woningen bouwt en verhuurt Harlinga.
Nu het stedenbouwkundige plan is vastgesteld, komt er een nieuw bestemmingsplan, dat in 2022 door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Deze procedure duurt lang, omdat er verschillende reactie- en bezwaarprocedures doorlopen moeten worden. In september 2021 hebben 3 verschillende atrchitectenbureaus hun plannen  aan de betrokkenen gepresenteerd. De keuze is gevallen op Alyania Architecten uit Harlingen. Zij hebben de plannen uitgewerkt naar een mooi architectonisch geheel.
 

Nieuwsbrieven bewoners Almenum

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 5a
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 7