Toekomst Almenum

Hoofdingang Almenum

Naar een Toekomstig Almenum

Het huidige Almenum is, zelfs met de meest uitgebreide renovatie, niet gereed voor een zorgeloze toekomst en een lange levensduur. Een renovatie van Almenum kan niet alle technische problemen oplossen en kan de hoge energielasten niet verlagen. Bovendien blijkt dat een uitgebreide renovatie veel investeringen vragen, waar heel grote bedragen mee gemoeid zijn.

Daarom is het niet langer verantwoord om het huidige Almenum nog langer te behouden. De stuurgroep heeft daarom besloten om de woningen en gebouwen van Almenum gefaseerd te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Dit is een verantwoorde keuze die gericht is op veilig en comfortabel wonen in een nieuw Almenum. Almenum blijft op de huidige locatie aan het Van Harinxmakanaal .

In deze brochure vindt u alle informatie

Liever luisteren?  Bekijk hier de luisterbrochure: In deze video legt de stuurgroep uit hoe tot dit besluit is gekomen: 

Hoofdgebouw Almenum