Reglementen en codes

Statuten

De statuten van stichting de Bouwvereniging kun je hier nalezen:
statuten

Reglement RvC

Het toezicht is in handen van een Raad van Commissarissen. Het reglement is hier na te lezen:
reglement RvC

Governancecode

Wij onderschrijven de Governancecode voor woningcorporaties:
Governancecode

Provinciale klachtencommissie

Wij zijn aangesloten bij de Provinciale klachtencommissie:
Reglement