Reglementen en codes

Statuten

De statuten van stichting de Bouwvereniging kun je hier nalezen:
statuten

Reglement RvC

Het toezicht is in handen van een Raad van Commissarissen. Het reglement is hier na te lezen:
reglement RvC

Governancecode

Wij onderschrijven de Governancecode voor woningcorporaties:
Governancecode

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

Integriteitsbeleid

Deze code bevat afspraken over interne integriteit, integriteit naar klanten en zakelijke relaties.
Integriteitsbeleid

Convenant aanpak hennepteelt

Het convenant informatie-uitwisseling aanpak hennepteelt Noord-Nederland kun je hier nalezen:
Convenant
 

Provinciale klachtencommissie

Wij zijn aangesloten bij de Provinciale klachtencommissie:
Reglement