Reglementen en codes

Statuten

De statuten van stichting de Bouwvereniging kun je hier nalezen:
statuten

Reglement RvC

Het toezicht is in handen van een Raad van Commissarissen. Het reglement is hier na te lezen:
reglement RvC

Het reglement van de selectie- en remuneratiecommissie is hier na te lezen:
reglement 

Het reglement auditicommissie is hier na te lezen:
reglement
 

Functieprofiel Raad van Commissarissen
profiel

Functieprofiel Directeur-bestuurder
profiel

Integriteitscode

Deze code bevat afspraken over interne integriteit, integriteit naar klanten en zakelijke relaties.
Integriteitscode

Governancecode

Wij onderschrijven de Governancecode voor woningcorporaties:
Governancecode

Convenant aanpak hennepteelt

Het convenant informatie-uitwisseling aanpak hennepteelt Noord-Nederland kun je hier nalezen:
Convenant
 

Klokkenluidersregeling

Deze code bevat de afspraken over de Klokkenluidersregeling

Provinciale klachtencommissie

Wij zijn aangesloten bij de Provinciale klachtencommisie. Het reglement is na te lezen op de website van de Provinciale Klachtencommissie.