Overlast melden

Ervaar je overlast van je buren? Probeer het eerst zelf op te lossen.

Wat kun je zelf doen?

Spreek degene van wie je overlast hebt altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat de buren zich niet van de overlast bewust zijn. Met een goed gesprek kun je vaak veel oplossen. Om een gesprek aan te gaan hebben wij een aantal tips:
- maak een afspraak en neem de tijd
- geef duidelijke voorbeelden van de overlast
- bedenk zelf een oplossing en bespreek deze
- luister naar elkaar, blijf rustig en maak afspraken

 

Welke overlastmeldingen nemen we niet in behandeling?

- Als de veroorzaker geen huurder is van ons.
- Anonieme meldingen (tenzij er sprake is van geweld en/of ernstige bedreiging).
- Overlast in de openbare ruimte. Hiervoor kun je zelf contact opnemen met de gemeente.

Overlast melden

Lukt het niet om de overlast zelf op te lossen en leveren de afspraken niets op, dan kun je de overlast hieronder via onze site melden. Wij hebben twee woonconsulenten die eventueel kunnen bemiddelen.

 

Gegevens woning

U heeft niet alle verplichte velden ingevuld

We willen graag inzicht krijgen in de overlast. Daarom vragen we je bij terugkerende klachten een logboek van de overlast bij te houden.
registratieformulier overlast
​logboek