Over ons

Missie

Betaalbaar en goed wonen

Wij zijn een lokale woningstichting. Lokaal en betrokken. We zijn er voor betaalbaar en goed wonen in Harlingen.

Betaalbaar wonen
Betaalbaar wonen houdt in dat we de meeste huren van onze woningen bereikbaar houden voor mensen met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag. Minimaal 90% van onze ca 2.450 woningen blijft beschikbaar voor deze doelgroep. Niet alleen de huurprijs, maar ook andere woonlasten proberen we laag te houden. Daarom investeren we in energiemaatregelen. Dat doen we door bij planmatig onderhoud de schil van de woningen energiezuiniger te maken. In 2017 hebben we in één jaar tijd bijna alle woningen voorzien van zonnepanelen.

Goed wonen in een fijne buurt
We investeren in goede woningen door het verbeteren van de schil van de woning, waardoor er een lager energieverbruik mogelijk is. We zorgen ervoor dat de woningen goed onderhouden zijn. Wat we ook doen is het aanpassen van woningen zodat ze beter geschikt zijn voor ouderen. Op zo’n manier dat deze woningen geschikt blijven voor andere doelgroepen. Dit aanpassen is belangrijk als we kijken naar de toekomst. Dan bestaat de Harlinger bevolking voor een groot deel uit ouderen.

Bij nieuwbouw realiseren we betaalbare levensloopgeschikte woningen zodat iedereen, jong of oud, er goed in kan wonen.
Fijn wonen wordt voor een groot deel bepaald door de woonomgeving. We vinden fijne buurten belangrijk. We zijn daarom in gesprek met bewoners en bewonerscommissies.  Als er ideeën zijn om de buurten van huurders te verbeteren, dan willen wij dat zoveel mogelijk ondersteunen.
 

Visie

We doen het samen

We vinden het belangrijk om samen met huurders, met bewonerscommissies, met gemeente, zorgpartijen en andere belanghebbenden te komen tot een goede invulling van wonen in Harlingen. In ons ondernemingsplan is dat verwoord als de beweging van “Ons naar Wij”.
‘Wij’,  dat ben jij en de Bouwvereniging. Samen willen we invulling  geven aan betaalbaar en goed wonen in Harlingen!
 

DSC_5446_alt_

Medewerkers

klant en markt

team Klant & Markt

Ben je op zoek naar een (andere) huurwoning? Heb je vragen over de huur of huurtoeslag? Een reparatieverzoek? Het team Klant & Markt helpt je bij al je vragen graag verder. Persoonlijk aan de balie of telefonisch. Specifieke zaken rond de wijk kun je voorleggen aan de woonconsulenten, vragen over Almenum kun je stellen aan de beheerder.

buitendienst

Buitendienst

De vertrouwde gezichten van de buitendienst komen langs voor onderhoud en reparaties. Op afspraak lossen ze alle praktische problemen voor je op. In nauw overleg met jou als huurder. Dankzij jarenlange ervaring snel en vakkundig.

Achter de schermen

Met dertig mensen staan we dagelijks voor al onze huurders klaar. Naast de vertrouwde gezichten van het team Klant & Markt, het team Planmatig onderhoud en de buitendienst, wordt er ook achter de schermen veel werk verzet. Bijvoorbeeld door de  financiële afdeling, planning, managementteam en directie. Ons doel is het bieden van optimaal en betaalbaar wooncomfort.

achter de schermen
achter de schermen 1