Klachten over De Bouwvereniging en de inzet van de Provinciale Klachtencommissie Woningcorporaties Fryslân (PKWF)

De medewerkers van De Bouwvereniging doen dagelijks hun best om jou veilig, prettig en gezond te laten wonen. Het valt helaas niet uit te sluiten dat we het wel eens niet met elkaar eens zijn of dat je toch niet helemaal tevreden bent.  Als je er niet uit komt met de medewerker(s) van De Bouwvereniging dan kun je een officiële klacht indienen. Deze klacht over de dienstverlening geef je schriftelijk door ter attentie van de bestuurder. De bestuurder neemt jouw klacht dan in behandeling;

digitaal:          Klik hier om het klachtenformulier in te vullen
per brief:        Bolswardervaart 1, 8862 SE Harlingen

Ben je niet tevreden over de afhandeling van deze klacht door de bestuurder van De Bouwvereniging? Of reageert de bestuurder niet binnen 4 weken dan kun je een beroep doen op de Provinciale Klachtencommissie. Deze onafhankelijke commissie adviseert het bestuur van De Bouwvereniging over de afhandeling van je klacht. De commissie is er alleen voor klachten waar je samen met je corporatie niet uitkomt.

Goed om te weten! Deze commissie behandelt niet alleen klachten die te maken hebben met De Bouwvereniging, maar ook met de andere Friese woningcorporaties.

Je kunt je klacht bij de PKWF hier rechtstreeks indienen
of per e-mail: 
of per brief: Postbus 103, 8860 AC Harlingen

Het reglement PKWF is na te lezen op hun website