Huur betalen

De huurprijs is onder te verdelen in twee bedragen, de kale huurprijs en de servicekosten. De kale huurprijs is het bedrag dat je maandelijks betaalt voor het gebruik van de gehuurde woonruimte. Dit bedrag wordt jaarlijks per 1 juli aangepast. Wij sturen je hiervan tijdig bericht. Als je huur door een derde, werkgever of instantie wordt betaald dan moet je deze wijziging zelf doorvoeren.

De servicekosten brengen we je in rekening voor de levering van bepaalde diensten en goederen. Je kunt hierbij denken aan zaken als servicefonds, ontstoppingsfonds, glasverzekering, tuinonderhoud of schoonmaakkosten. De hoogte van het bedrag verschilt van woning tot woning. Voor de servicekosten betaal je maandelijks een bedrag dat elk jaar wordt aangepast aan de werkelijke kosten. De kale huur en de servicekosten vormen samen de bruto huur.

Veelgestelde vragen

Hoe kun je de huur betalen

De huur kun je via automatische incasso betalen,  met een periodieke overschrijving of je maakt iedere maand zelf de huur over. Je bent altijd verplicht de huur voor de eerste dag van elke maand over te maken (bij oude contracten is dit voor de 15e van iedere maand). Dit kun je doen ten name van De Bouwvereniging op IBAN: NL 90 ABNA 0411318225.

Incassomachtiging

Je kunt ons machtigen de huur maandelijks van je rekening af te schrijven. Hiervoor kun je deze machtiging printen, invullen en bij ons inleveren. Voordeel van een machtiging is dat je zelf niets hoeft te ondernemen, omdat de huur automatisch wordt betaald zolang je saldo toereikend is. Ook wordt de huur automatisch aangepast. Je kunt de machtiging op elk gewenst moment intrekken. Zowel voor jou als voor ons is dit een makkelijke manier van betalen.

Huurtoeslag

Wanneer je huur in verhouding tot je inkomen te hoog is, kun je in aanmerking komen voor huurtoeslag. De huurtoeslag kun je aanvragen bij de Belastingdienst www.toeslagen.nl  Je hebt hiervoor een DigiD code nodig. Of je kunt telefonisch contact opnemen 0800-0543. Je betaalt zelf altijd de volledige huur aan ons, de (eventuele) toeslag van de Belastingdienst wordt rechtstreeks overgemaakt op je rekening.

Betalingsregelingen

In voorkomende gevallen bestaat de mogelijkheid met ons een betalingsregeling te treffen. Al onze betalingsregelingen zijn kosteloos. Wel stellen wij als eis dat je je houdt aan de gemaakte betalingsafspraak en dat de huurschuld niet verder mag oplopen.

Houd je je niet aan de afspraak dan wordt de vordering overgedragen aan de deurwaarder. Bij het uit handen geven van de vordering worden de incassokosten verhaald op de huurder. Als tijdens een gesprek over de huurachterstand blijkt dat je financiële problemen hebt dan kun je worden doorverwezen naar de Kredietbank Nederland of een andere instantie die je kan helpen.
 

Service en verzekeringen

In de brochure Servicefonds staat welke reparaties wij voor je uitvoeren en welke je zelf moet doen en welke onder het servicefonds vallen.  De meeste huurders zijn lid van dit fonds. Zo niet dan kan je je aanmelden met dit formulier fonds/verzekeringen.

Glasverzekering en rioleringsfonds

Via de glasverzekering is alle ruitschade verzekerd. Als je lid bent van het rioleringsfonds worden alle verstoppingen gratis verholpen en worden de dakgoten een keer in de twee jaar schoongemaakt.
De meeste huurders zijn lid van het servicefonds, de glasverzekering en het rioleringsfonds en betalen hiervoor een kleine bijdrage.  

Brand- en stormschade

Al onze woningen zijn tegen brand- en stormschade verzekerd. Maar Let op: deze verzekering geldt uitsluitend voor wat je van ons huurt: de woning op zich. Onze verzekering geldt niet voor je inboedel!
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor vervolgschade. Bijvoorbeeld: Als bij storm een raam sneuvelt en er vervolgens schade aan je inboedel ontstaat, dan is die schade voor je eigen risico. Deze kun je verzekeren via een uitgebreide inboedelverzekering.