Wonen in Harlingen

Wonen in Harlingen begint bij De Bouwvereniging. Met zo`n 2.500 woningen zijn wij de grootste aanbieder van huurwoningen in de gemeente Harlingen.

De laatste jaren bouwen we voornamelijk levensloopgeschikte woningen. De meeste woningen staan in de stad, maar ook voor een woning in de dorpen Midlum of Wijnaldum kun je bij ons terecht.

Onze plannen voor dit jaar

  • Start nieuwbouw 1e fase 26 appartementen Sien van Hulstlaan; geplande oplevering eind 2024
  • Bij 370 woningen voeren we groot onderhoud uit
  • 60 Woningen krijgen een nieuwe badkamer

FF buurten bij

Lies Porsius-de Graaf 'Het voelt lekker warm in huis' 
Lies Porsius-de Graaf woont aan de Brederodestraat in Harlingen. Lies, 83 jaar,  doet mee aan de pilot ‘warmtepomp in bestaande woning’ van de Bouwvereniging. In december werd er een hybride warmtepomp in haar woning geïnstalleerd. ‘Ik doe mee voor het nageslacht, niet voor mezelf hoor. We moeten in de toekomst toch van het gas af. Van mijn familie in Groningen hoor ik over de gevolgen van de gasboringen daar, dat is echt vreselijk.’ 
 

Lies laat op de tablet het verbruik zien aan Reinoud van de Bouwvereniging
Lies laat op de tablet het verbruik zien aan Reinoud van de Bouwvereniging

Na jaren gewerkt te hebben in de zorg, geniet Lies nu van haar vrije tijd. Als een buur hulp nodig heeft, helpt ze graag. Dat zit er nu eenmaal in met haar zorg achtergrond. In 2002 kwam mevrouw, getogen in Haren (Groningen), mede door haar dochter in Harlingen wonen. Toen was ze werkzaam in het Sint Antony Gasthuis in Leeuwarden. Nu ontvangt ze zelf ook enige zorg: Drie keer per week brengt de Seniorie een maaltijd langs, daar kan mevrouw bijna de week mee rond. Want ze wil geen voedsel verspillen.  

Mevrouw Porsius-de Graaf is blij met de hybride warmtepomp ‘het voelt lekker warm in huis.’ Mevrouw Porsius-de Graaf kijkt positief terug op de werkzaamheden bij haar in huis. In het begin liep de warmtepomp nog niet goed, met het vervangen van een onderdeel in de warmtepomp is dit opgelost. ‘Dat er veel mensen bij mij over de vloer kwamen voor de werkzaamheden was best gezellig. Ze kwamen hier binnen om te eten en ik had de koffie en thee klaar’. Het stroomverbruik volgt mevrouw op de tablet. Vanwege de zonnepanelen waren er de afgelopen jaren nagenoeg geen stroomkosten. Met de hybride warmtepomp wordt het verbruik van gas minder en stroom meer. Pas na een ruime meetperiode is er meer inzicht over het verbruik.
De pilot is een gezamenlijk project van de Vereniging Friese Woningcorporaties, waar de Bouwvereniging bij is aangesloten. De ervaringen van bewoners en metingen worden gepeild, om van elkaar te leren en verder duurzame stappen te zetten. 

Genieten van het zonnetje voor huis
Genieten van het zonnetje voor huis

Nieuwbouw Sien van Hulstlaan