Medehuurder

Hoe kan ik een aanvraag voor medehuurderschap indienen?
Je kunt je verzoek via dit aanvraagformulier medehuurderschap indienen. Bij het formulier moet een aantal zaken toegevoegd worden. Als je getrouwd bent of je hebt een geregistreerd partnerschap afgesloten, ben je automatisch medehuurder.
Kan mijn aanvraag om medehuurder te worden geweigerd worden?
Ja, dat kan. Wij kunnen je aanvraag namelijk weigeren als het medehuurderschap tot overbewoning leidt, of als het je bedoeling is om het hoofdhuurderschap te verkrijgen.
 
Kan ik als kind ook medehuurder worden?
Wij gaan ervan uit dat een kind niet voor altijd bij zijn of haar ouders blijft wonen. In principe kan een kind daarom geen medehuurderschap aanvragen. Toch zijn er uitzonderingen. Als kinderen 35 jaar of langer aaneengesloten bij hun ouders wonen, is medehuurderschap aanvragen wel mogelijk. We bekijken iedere situatie apart.
 
Hoe kan ik het medehuurderschap opzeggen?
Ben je huurder en verlaat je de woning en je partner die ook huurder is blijft er wonen? Zeg dan jouw deel van de huurovereenkomst op. Doe je dit niet, dan blijf je (mede)verantwoordelijk voor het betalen van de huur.