Algemene vragen

Kan mijn vereniging of activiteit gesponsord worden?
Nee, wij sponsoren niet. Wel kun je misschien gebruik maken van het BetereBuurtFonds.
Bij wie kan ik terecht voor overlast?
Ervaar je overlast van je buren? Probeer het eerst zelf op te lossen. Overlast melden.
Tuinonderhoud
Iedere huurder is verplicht om zijn tuin en de steeg netjes te onderhouden. Heb je hier klachten over bel dan met onze tuinbeheerder, telefoonnummer 0517-432525.
Wie onderhoudt de steeg?
Je bent medeverantwoordelijk voor het onderhoud van de steeg achter je woning. Alle bewoners waarvan de woningen grenzen aan de steeg moeten deze samen netjes houden. Geen overhangende takken en onkruidvrij houden.
Hebben jullie nieuwbouwplannen?
Op dit moment bouwen we 92 woningen in Plan Zuid. Deze zijn allemaal al toegewezen. nieuwbouwplannen 
Op de stationslocatie bouwen we 26 appartementen voor Begeleid Wonen. Verhuur gaat via Stichting Begeleid Wonen Frs.
Over enige tijd wordt wooncentrum Almenum vernieuwd. Kijk hier voor meer informatie.
Kan ik mijn huurwoning kopen
Een beperkt aantal woningen is aangewezen voor verkoop. Als je een mail stuurt naar met je gegevens, kijken wij na of je de woning kunt kopen.
Wanneer wordt een woning weer verhuurd en wanneer verkocht?
Woningen die aangewezen zijn voor verkoop gaan ook daadwerkelijk in de verkoop. Is er na drie maanden geen belangstelling dan komt de woning weer in de verhuur. Wil je weten welke woningen van ons er op dit moment te koop staan? Ga dan naar de site van makelaardij Stegenga. 
Wat wordt er voor mij gedaan als lid van de Huurdersvereniging?
Als je lid bent van de Huurdersvereniging kun je op hen terugvallen voor advies en ondersteuning op het gebied van huren, wonen en woonomgeving.
Wat doet een bewonerscommissie?
In bewonerscommissies zit een afvaardiging van huurders die wonen in appartementengebouwen. Met deze commissies overleggen wij geregeld over zaken die spelen in hun gebouw. Alle bewoners worden zo nodig op de hoogte gehouden van wat er besproken is.
Wat moet ik doen bij ongedierte?
Ongedierte, zoals muizen, ratten, mieren, slakken en dergelijke moet je zelf bestrijden. Zit er een wespennest bij de woning en ben je lid van het servicefonds dan kun je ons bellen. Wij schakelen dan de bestrijdingsdienst in.
Heb je steenmarters in huis? Dit is een beschermde diersoort. Verjagen of doden mag niet en is zelfs strafbaar. Je kunt contact opnemen met het meldpunt vleermuizen en steenmarters.
 
Verhuren jullie ook garages?
Nee, wij hebben geen garages meer in ons bezit.
Mag ik een houtkachel plaatsen?
Het is niet toegestaan om een vaste stoffen kachel te plaatsen. Hiermee wordt onder andere bedoeld een kachel gestookt op hout, kolen, briketten of pelletkorrels.