Onderzoek woonlasten

Gepubliceerd op 26 januari 2023
Onderzoek woonlasten

RIGO doet onderzoek naar de woonlasten van huurders van sociale huurwoningen in Friesland. Alle Friese huurdersorganisaties en woningcorporaties doen hieraan mee. Ook wij doen mee. Het onderzoek geeft een beter beeld van de betaalbaarheid van wonen. Met de uitkomsten kijken we hoe voor jou het wonen betaalbaar blijft.
Onderdeel van het onderzoek is een enquête onder huurders. Misschien ontvang je daarom een e-mail van ons. In die e-mail staat een uitnodiging om de enquête in te vullen. We hopen dat je ons hierbij wil helpen!