We presteren opnieuw goed in Aedes Benchmark

Gepubliceerd op 28 november 2017
We presteren opnieuw goed in Aedes Benchmark

Ieder jaar vergelijken woningcorporaties hun resultaten. De resultaten voor dit jaar zijn bekend.
Dit jaar vergeleken 303 corporaties hun resultaten op vijf punten.
Samen vertegenwoordigen ze 98% van alle woningcorporaties.
Klik om verder te lezen

Over het algemeen behalen we prima resultaten. Daar mogen we trots op zijn.
We haalden op het onderdeel Huurdersoordeel opnieuw een A. Een A-oordeel betekent dat we op dit punt bij de ‘kopgroep’ behoren en ver bovengemiddeld presteren. Daar zijn we blij mee en we bedanken vanaf deze plaats onze huurders hiervoor. Uiteraard streven wij naar een steeds hoger resultaat, maar elk stapje telt.
Onze bedrijfslasten zitten op een goed niveau. Ook hier een A-oordeel.
Op het gebied van duurzaamheid kan er echt nog wel iets verbeteren. Het oordeel is een C.  We werken hard aan het verduurzamen van ons woningbezit. We verwachten dan ook volgend jaar hier al een stuk beter resultaat.
Betaalbaarheid is speerpunt van onze beleid. Op het onderdeel betaalbaarheid en beschikbaarheid een A-oordeel: we scoren hier goed.
Onderhoud en verbetering: Ook hierbij is het oordeel van onze huurders positief en presteren we bovengemiddeld. De instandhoudingskosten (kosten om de kwaliteit op peil te houden) per woning staan op een redelijk peil. De energie-index is goed ten opzichte van soortgelijke corporaties. Maar op dit punt willen we zeker nog stappen zetten.
Kortom, wij zijn tevreden over deze uitslag en we zien ook nog voldoende uitdaging voor verbetering. In de bijlage een infographic waarop de resultaten staan.