Toekomst Frittema- en Fonteinstraat Midlum

Gepubliceerd op 25 april 2018
Toekomst Frittema- en Fonteinstraat Midlum

In december spraken wij met de bewoners over de toekomst van de woningen aan de Frittemastraat en de Fonteinstraat in Midlum. Ook dorpsbelang en de huurdersraad waren hierbij. Wat is voor de toekomst de beste oplossing voor deze woningen? Tijdens deze avond waren de aanwezigen het erover eens dat vervanging van deze woningen de beste oplossing is. Lees verder
 

Op 24 april was er een inspirerende stedenbouwkundige sessie onder leiding van stedenbouwkundig bureau RHO, samen met bewoners die mee willen denken en andere belanghebbenden. Na het verhaal van de stedenbouwkundige werd er geschetst en gediscussieerd over hoe de tien of twaalf levensloopgeschikte woningen kunnen staan.
Stedenbouwkundigbureau RHO gaat nu op basis van de opgehaalde ideeën een aantal opties uitwerken die voor de vakantie besproken worden met alle bewoners. Zo wordt er in stappen toegewerkt naar een definitief plan.