De Bouwvereniging behaalt gemiddeld energielabel A

Gepubliceerd op 15 april 2019
De Bouwvereniging behaalt gemiddeld energielabel A

Onlangs heeft De Bouwvereniging gemiddeld energielabel A behaald voor haar woningbezit. Dit is een uitkomst van een jarenlang plan van duurzaamheidsverbeteringen aan de woningen. Het behalen van gemiddeld energielabel A was geen doel op zich. De focus op betaalbaar wonen heeft geleid tot dit bijzondere resultaat.
Lees verder

Aanpak van de schil van de woning
Vanaf 2014 is gewerkt aan het doel om in 2020 met ons woningbezit gemiddeld label B te hebben. Per jaar zijn tussen de 200 en 300 woningen verbeterd met isolerende maatregelen. Zoals het isoleren van de vloeren, gevels en het dak. Bij vele woningen is het al aanwezige dubbele glas vervangen door nog beter isolerende beglazing. Ook dit jaar worden nog ruim 300 woningen aangepakt. Wij hebben er bewust voor gekozen om verbeteringen aan te brengen in zoveel mogelijk woningen. Wij willen hiermee een grote groep huurders laten profiteren van de voordelen die dit met zich meebrengt: meer comfort in de woning en minder energiekosten. Alleen woningen waarvoor sloopplannen zijn, of ingrijpende saneringsplannen, worden niet meegenomen.

dakisolatie

Zonnepanelen
Om de betaalbaarheid van het wonen te verbeteren is de Bouwvereniging in 2017 gestart met het plaatsen van zonnepanelen. Ook hier weer met het doel om een grote groep huurders te laten profiteren. In twee jaar tijd zijn 1.750 woningen voorzien van 11.500 zonnepanelen, wat staat voor een gemiddelde opbrengst van 2,8 mln. kilowatt stroom per jaar. De huurders van deze woningen besparen zo jaarlijks met zijn allen € 0,6 mln. op de energierekening. Als we daarbij de zonnepanelen op de huidige drie nieuwbouwplannen (Kluerd Ropens, Plan Zuid en Dukdalf) voegen plus de panelen op ons kantoor, dan heeft De Bouwvereniging vier maal het zonnepark Harlingen aangelegd op de eigen daken.

zonnepanelen

Extra boost energiebesparing
Het aanbrengen van de zonnepanelen heeft ertoe geleid dat wij al snel ons doel van gemiddeld B hadden behaald. Ook de vervanging van slecht geïsoleerde woningen door zeer energiezuinige nieuwbouw geeft een extra stimulans. In maart kregen we het bericht dat onze woningen gemiddeld onder de energie-index van 1,2 zijn uitgekomen,  wat gelijkstaat aan het energielabel A. De Bouwvereniging is hiermee een van de eersten in Nederland en de eerste woningcorporatie in het Noorden die dit resultaat heeft behaald. Daar zijn wij trots op!
 

Wij zijn nog niet klaar
Gemiddeld label A betekent ook dat er woningen zijn die (nog) niet zo goed scoren op energiezuinigheid. Het isoleren van de schil of het plaatsen van zonnepanelen is niet haalbaar voor iedere woning in ons bezit. De oorzaak ligt soms in de woning zelf en in andere gevallen ligt het aan regelgeving. Zo levert de monumentale status van woningen beperkingen op. Wij verwachten dat er in de regelgeving nog wel wat gaat veranderen. Willen wij in Nederland inhoud geven aan het klimaatakkoord, dan moeten regels dit ook mogelijk maken. De gemeente Harlingen ziet dit ook en kijkt welke ruimte er eventueel is om toch stappen te zetten in het verduurzamen van woningen, zonder het karakter van de mooie monumentale binnenstad te verliezen. We hopen dat hier in de loop van 2019 wat meer duidelijkheid in komt. Niet alleen voor onze huurders, maar ook voor particuliere eigenaren zodat een ieder op zijn manier stappen kan maken in energie- en lastenbesparing.
Betaalbaarheid van het wonen en duurzaamheid gaan hand in hand. Nu investeren in duurzaamheid zorgt ervoor dat wonen betaalbaar blijft. Vandaar onze slogan: Duurzaam betaalbaar.

 

nieuwbouw Plan Zuid