Spelregels toewijzen

Wil je een woning huren? En heb je een inkomen onder de huurtoeslag grens? Houd dan rekening met de nieuwe regels.
 
Heb je recht op huurtoeslag? Dan mag je vanaf 1 januari 2017 niet duurder huren dan € 592,55 (één of twee personen) of
€ 635,05 (drie of meer personen). Dit is de kale huur!
 
Heb je geen recht op huurtoeslag? Dan heb je voorrang voor duurdere woningen in de prijsklasse van € 635,05 tot € 710,68.
 

Op welke woning mag je reageren?

Kijk hier voor het overzicht.

Regeling staatssteun

De woningen moeten toegewezen worden volgens onderstaande regels:

- 80% van onze woningen met een huur beneden € 710,68 moeten wij toewijzen aan woningzoekenden met een    
  belastbaar inkomen van maximaal € 36.165,-.
- 10% van deze woningen mag toegewezen aan woningzoekenden met een inkomen tussen € 36.165,- en € 40.349,-
- 10% van de woningen aan woningzoekenden met een inkomen boven € 40.349,-
 
Woningzoekenden moeten met een Inkomensverklaring 2016 van de Belastingdienst hun gezinsinkomen aantonen.